• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • 512.png

  ๕ ธันวาคม

 • 31-7-65-1.jpg

  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

 • 1.jpg

  มอบทุนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขประจำปีการศึกษา 2565

 • 1664522082-12-8-65-1.jpg

  วันแม่ ปี 2565

 • 6-9-65-2.jpg

  ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา

 • 239-8-65-1.jpg

  เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • 1664519738-21-9-65-1.jpg

  อ่านสารสันติภาพ วันสันติภาพสากล ประจำปี 2565

 • 1664519695-65.jpg

  มุทิตาจิต คุณครูวันเพ็ญ นวลเป้า

 • PPT_ป้ายยินดีต้อนรับ28.10.64.png

  ร่วมยินดีต้อนรับ ผอ.ศศิประภา อินริราย

 • 117787956_3253575794711546_1685917840982636996_n.jpg

  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์สู่อาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้บริหาร