• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2563

วันที่ ๒๕, ๒๙ และ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางอัมพร ศิริขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครองนักเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้านทั้งด้านการเรียน การปฏิบัติตัว ระเบียบวินัย การดูแลสุขภาพอนามัย และอื่นๆ ดังเป้าหมายหลักของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ว่า ?โรงเรียนเป็นบ้านที่สองของนักเรียน เราพร้อมช่วยเหลือและเกื้อกูล?