• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

เครือข่าย PLC กลุ่มโรงเรียนแม่ตาว-พระธาตุผาแดง

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเครือข่าย PLC โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 นำโดยนางศศิประภา อินริรายและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้เครือข่าย PLC ฟื้นฟู: สู่การพัฒนาผู้เรียน ณโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและยั่งยืน สู่การพัฒนาผู้เรียน อย่างมีคุณภาพต่อไป