• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

อัลบัมทั้งหมด

รับมอบโทรทัศน์ ตู้เย็น และอุปกรณ์จำเป็น

ศึกษาดูงานโคกหนองนา

เครือข่าย PLC กลุ่มโรงเรียนแม่ตาว-พระธาตุผาแดง

ทอดกฐิน ปี 2564

ประชุมผู้ปกครอง ปี 63

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2563

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แม่ตาวกลางร่วมใจ...โรงเรียนหยุด....แต่ไม่หยุดเรียนรู้

นิเทศติดตาม ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาโดยคณะกรรมการระดับภาคเหนือ

โครงการประดิษฐ์พานพุ่ม ตัดตุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...กลุ่มแม่ตาว-พระธาตุผาแดง

อบรมโครงการค่ายทักษะชีวิต

กิจกรรมหลักสูตรจิตอาสา ๙o๔ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่๓/๖๒

การประชุมครูและบุคคลากรทางศึกษา กลุ่มโรงเรียนแม่ตาว-พระธาตุผาแดงประจำปี 2562

พิธีมอบเครื่องหมายคณะกรรมการสภานักเรื่อนและสารวัตรนักเรื่อน

พระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

วันงดสูบบุหรี่โลก

ฝึกอบรมด้านธรรมศึกษา บาลีศึกษา

ม.ต.ก.ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2562

งานปอยหลวงวัดศรีเกิด

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม(ลูกเสือ)

ทัศนศึกษาป.4-ป.6

ค่าย English Camp

เดินรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

พิธีฉลองศาลาปริยัติธรรม วัดแม่ตาว

พิธีมอบโดมอเนกประสงค์

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 2562

โครงการท่องเที่ยวสุขภาพดีวิถีชุมชน

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

วันเด็กแห่งชาติ

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (โตไปไม่โกง)

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v-star 2561

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2561

กีฬากลุ่มพระธาตุผาแดงประจำปี 2561

มหาธีรราชเจ้า

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

มุทิตา บูชาครู ประจำปี 2561

อบรมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย แก้ปัญหาสุขภาพ

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า อาเซียนก้าวไกล เด็กไทยรักการอ่าน

วันแม่ ปี 2561

อสม.จิตอาสา พัฒนาชุมชน

อบรมโครงการค่ายทักษะชีวิต

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี2561

การประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่

จิตอาสาในโรงเรียน เรือนจำแม่สอด

อบรมสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ให้กับนักเรียน ปีงบประมาณ 2561

อบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา