• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนฯ จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ม.ค. 66
2 ๕ ธันวาคม ทั่วไป 5 ธ.ค. 65
3 มุทิตาจิต คุณครูวันเพ็ญ นวลเป้า ทั่วไป 25 ก.ย. 65
4 อ่านสารสันติภาพ วันสันติภาพสากล ประจำปี 2565 ทั่วไป 21 ก.ย. 65
5 ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา ทั่วไป 6 ก.ย. 65
6 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั่วไป 29 ส.ค. 65
7 มอบทุนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 23 ส.ค. 65
8 วันแม่ ปี 2565 ทั่วไป 11 ส.ค. 65
9 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ทั่วไป 31 ก.ค. 65
10 ประกาศโรงเรียน ทั่วไป 31 ต.ค. 64
11 ร่วมยินดีต้อนรับ ผอ.ศศิประภา อินริราย ทั่วไป 27 ต.ค. 64
12 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์สู่อาเซียน ทั่วไป 22 ส.ค. 63
13 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ทั่วไป 12 ส.ค. 63
14 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั่วไป 23 ก.ค. 63
15 กิจกรรมโครงการ PEA ๖๐ ปี ส่งมอบให้ ๖๐ โรงเรียน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอด ทั่วไป 30 มิ.ย. 63
16 มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ทั่วไป 29 พ.ค. 63
17 แม่ตาวกลางฯ ร่วมพิธีในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั่วไป 6 พ.ค. 62
18 แม่ตาวกลางฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชการที่ ๑๐ ทั่วไป 6 พ.ค. 62
19 รร.ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละ ทั่วไป 30 เม.ย. 62
20 แม่ตาวกลางฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 3 ทั่วไป 24 ส.ค. 61