• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

รับเรื่องร้องเรียน

สายตรงผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอัมพร  ศิริขวัญ
โทรศัพท์มือถือ 089-2726-217

โทรศัพท์โรงเรียน 055-030136

(เวลาราชการ 08.00น.-16.30น.)

 ร้องเรียนทาง Facebook 

โดยเข้า www.facebook.com แล้วเข้ารหัสของตัวเอง

จากนั้น ช่องค้นหา ให้พิมพ์คำว่า "กิจกรรมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26"
 
ร้องเรียนทาง E-mail
ส่งเรื่องร้องเรียนไปที่ E-mail : mtk26school@gmail.com
 
ร้องเรียนทางจดหมาย
ส่งมาที่ 

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 309 หมู่ที่ 5 

ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

 
ร้องเรียนโดยตรงที่โรงเรียน
ติดต่อที่ห้องธุรการของโรงเรียน ทุกวันจันทร์-วันศุกร์
เวลาราชการ 08.00 น.-16.30 น.