• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

แม่ตาวกลางฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 3

            โรงเรียนชุมขนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 โดย ผอ.อัมพร  ศิริขวัญ คณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับคณะครู ผู้บริหาร จาก สพป.เลย เขต 3 ที่เข้ามาศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมเรืองมณี  
คลิกดูรูป 
 
24 ส.ค. 61 | รับชม : 184 ครั้ง