• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

วันที่ ๒๐ และ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางอัมพร ศิริขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ จำนวน ๒๙ คน คนละ ๖๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๔๐๐ บาท ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดกรองจากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนเพื่อนำเงินทุนการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป กิจกรรมและการช่วยเหลือนักเรียนในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี เพราะ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดีของคณะครูทุกท่านและ ความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกคน  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง
 
29 พ.ค. 63 | รับชม : 58 ครั้ง