• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์สู่อาเซียน

          วันที่ ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางอัมพร ศิริขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมจัดกิจกรรม กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่อาเซียน  กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ออกแบบนวัตกรรมต้านภัยโควิด-๑๙การแข่งขัน STEM ศึกษา เช่น รถขวดน้ำพื้นเอียง ลูกโป่งเรซซิ่ง จรวดขวดน้ำ และการจำหน่ายอาหารตามร้านต่างๆของตลาดนัดอาหารอาเซียน  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ กิจกรรมนี้สำเร็จลงด้วยดีนักเรียนได้รับความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน สำเร็จตามจุดประสงค์ของการจัดกิจรรมอย่างดียิ่ง เพราะความร่วมมือของทุกฝ่ายอย่างเข้มแข็ง ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ครับ
22 ส.ค. 63 | รับชม : 244 ครั้ง