• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

มุทิตาจิต คุณครูวันเพ็ญ นวลเป้า

           เกษมศานต์ กาลเกษียณ... คุณครูวันเพ็ญ นวลเป้า.. คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียน แม่ตาว- พระธาตุผาแดง ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต คุณครูวันเพ็ญ นวลเป้า ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ขอให้คุณครู มีความสุขสุขภาพแข็งแรง  (30 กันยายน 2565)
     

   
25 ก.ย. 65 | รับชม : 123 ครั้ง