• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

อ่านสารสันติภาพ วันสันติภาพสากล ประจำปี 2565

   วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 08.00-08.20 น. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 นำโดยนางศศิประภา อินริราย คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกิจกรรมการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ยุติการเหยียดเชื้อชาติ สร้างสันติภาพ” (End racism. Build peace)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้ร่วมตระหนักและเห็นความสำคัญของการ สร้างพลังแห่งสันติภาพร่วมกัน


    

 
21 ก.ย. 65 | รับชม : 112 ครั้ง