• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

      โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 นำโดยนางศศิประภา อินริราย ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับนักเรียน และคณะครูที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี2565 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอร่วมยินดี ในความสำเร็จครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจ ในการแข่งขันในกิจกรรมต่อๆไปด้วยค่ะ
29 ส.ค. 65 | รับชม : 113 ครั้ง