• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา

       โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 นำโดยนางศศิประภา อินริราย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลแม่ตาว ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ตามมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนและเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน... ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 และโรคติดเชื้อต่างๆขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้

6 ก.ย. 65 | รับชม : 114 ครั้ง