• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

วันแม่ ปี 2565

กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2565 
         โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 นำโดยนางศศิประภา อินริราย พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการจุดเทียนชัยถวายพระพร ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมการกราบแม่ และการมอบทุนการศึกษาจาก คณะครูภาคีเครือข่ายของโรงเรียน กิจกรรมสำเร็จลงด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงhttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=100057102263553&set=a.575168377729899
11 ส.ค. 65 | รับชม : 118 ครั้ง