• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

           กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 นำโดย ผู้อำนวยการ ศศิประภา อิริราย คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกิจกรรม ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาในวันสำคัญคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษากิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมเวียนเทียน หล่อเทียนจำนำพรรษา กิจกรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา และ ถวายเทียนจำนำพรรษาร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ตาว เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมสืบทอดพระพุทธศาสนา กิจกรรมสำเร็จด้วยดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกๆฝ่ายขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ  เพิ่มเติม 
31 ก.ค. 65 | รับชม : 123 ครั้ง